Vergoedingstip

coaching bij burn-out en stressklachten wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed… (wat eigenlijk wel jammer is, want als je kunt voorkomen dat je verder wegzakt, bespaar je uiteindelijk intensievere zorgkosten)
  • Maar bedenk dat het eigen risico voor je zorgverzekering € 385,- bedraagt. Dat bedrag betaal je dus altijd al, als je verzekerde hulp/zorg uit het basispakket krijgt… 
  • Bovendien neem ik binnen 2 werkdagen telefonisch of per email contact met je op voor het intakegesprek…
  • Er is geen wachtlijst van enkele maanden, je kunt meestal binnen 2 weken al terecht voor een eerste coachsessie…
  • Wandelcoaching kan bij mij ook op zaterdag, creatief coaching kan in overleg ook in de avonduren als dat voor jou beter schikt…

Er zijn (beperkte)mogelijkheden om de kosten voor coaching (geheel of gedeeltelijk) vergoed te krijgen:

  1. Via de werkgever: bedrijven en organisaties hebben doorgaans een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van de werknemers. Overleg met je werkgever of de Arbodienst in hoeverre een professioneel coachtraject hier ook onder valt. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, stressreductie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. De inhoud van het traject blijft altijd tussen ons.
  2. Aftrekbaar voor ondernemers en zzp’ers: Als ondernemer of officieel geregistreerde zzp’er kun je zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Vraag het na bij de belastingdienst.
  3. Via PGB of het UWV:  heb je een persoonsgebonden budget? Dan kun je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Informeer hiervoor bij je zorgkantoor. Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie.
  4. Via de gemeente:
    Als je een WMO indicatie hebt voor individuele begeleiding, dan kun je in aanmerking komen voor alternatieve begeleiding. Bij het sociale wijkteam van je eigen gemeente kun je navragen of het vergoed kan worden.